Over ditPLANdus

DitPLANdus zet leerlingen aan het denken

De digitale vragenlijst ditPLANdus is bedoeld om leerlingen aan het denken te zetten en in beweging te krijgen. Jij als mentor kunt op basis van de antwoorden de juiste vervolgstappen zetten. De individuele benadering werkt door op klasniveau en heeft ook voor de school een positieve impact: hoe prettiger en veiliger leerlingen zich voelen, hoe beter de resultaten.

Daarom ditPLANdus

DitPLANdus is ontstaan vanuit een behoefte om een klas sneller in beeld te hebben. Mentoren willen graag gerichte informatie over de leerdoelen en -wensen van hun leerlingen. Zo kunnen ze nog beter inspelen op wat er leeft. Dit komt de prestaties van de leerlingen ten goede, en daarmee de kwaliteit van het onderwijs.
Een aantal van de 14 vragen is open, er zijn keuzevragen en een deel bestaat uit ja/nee-vragen. De laatste 3 vragen gaan over veranderwensen voor de hele klas. De antwoorden geven een totaaloverzicht van de groep en een individueel overzicht per leerling. Wat ons betreft: Als er door het invullen van ditPLANdus 1 leerling iets aangeeft waardoor je het verschil kunt maken, heeft het zijn waarde.

Zo werkt ditPLANdus

Het invullen van de digitale vragenlijst doen de leerlingen op school in ongeveer 20 minuten. Vooraf breng je ouders/verzorgers hiervan per mail op de hoogte, met de mededeling dat de informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Een voorbeeldbrief hiervoor is voorhanden.

Uitgebreid overzicht
De antwoorden op de vragen komen bij jou als mentor per mail binnen. Je krijgt dan een uitgebreid Excel-overzicht van de klas als geheel en overzicht per leerling op A4. Hierop is te zien wie wat heeft geantwoord en wat de klassikale ‘scores’ zijn. Het totaal geeft een goed beeld van de kwaliteiten van de leerlingen, hun veranderwensen en persoonlijke doelen, en de stappen om die te bereiken. Op basis hiervan kun je als mentor het gesprek aangaan met individuele leerlingen, de hele klas en collega’s.

Betere leeromgeving
Het kan ook zijn dat leerlingen uit verschillende klassen dezelfde wensen en behoeften hebben. Deze leerlingen kunnen dan in een groter verband de juiste ondersteuning krijgen.